Kent u de voorwaardelijke machtiging gesloten uithuisplaatsing?

Als uw kind thuis woont en er is geen sprake van een ondertoezichtstelling dan is voor een gesloten uithuisplaatsing toestemming nodig van de ouder(s) met gezag. De getekende toestemmingsverklaring van de ouder(s) dient als bijlage aan het verzoekschrift van de gemeente aan de rechtbank te zijn toegevoegd. Ouder(s) die toestemming geven zijn meestal ten einde raad en denken dat er geen enkele andere optie meer is dan een gesloten uithuisplaatsing.

Vaak zijn zij niet bekend met de voorwaardelijke gesloten uithuisplaatsing. Kort gezegd zolang de minderjarige zich aan de voorwaarden houdt wordt hij of zijn niet gesloten geplaatst. Voor de minderjarige moeten de voorwaarden heel concreet in een plan worden beschreven en de minderjarige moet voor akkoord tekenen. Als de rechter een voorwaardelijke machtiging afgeeft en de minderjarige houdt zich niet aan de voorwaarden dan kan zonder wederom tussenkomst van de kinderrechter de minderjarige gesloten worden geplaatst.

De ervaringen bij Berte Advocaten zijn dat het voor minderjarigen heel duidelijk is als zij bij de kinderrechter zijn geweest en deze een voorwaardelijke machtiging afgeeft dat zij zich nu echt aan de regels dienen te houden nu de consequentie van het niet houden aan de voorwaarden een gesloten plaatsing betreft. Onlangs was er nog een zitting bij de rechtbank waar het ging om een door de gemeente ingediend verzoek tot afgifte van een machtiging voor een gesloten plaatsing. De ouders waren tot zij de aan hun zoon toegewezen advocaat spraken niet bekend met de voorwaardelijke machtig en wilde eigenlijk heel graag hun zoon nog de kans geven om thuis te blijven maar zij wisten niet hoe dit kansrijk vorm te geven. Na kennis te hebben genomen van de mogelijkheden die de voorwaardelijke machtiging biedt hebben zij hun toestemming ingetrokken voor de gewone machtiging gesloten uithuisplaatsing. Nu zal er door de gemeente een nieuw verzoek maar dan voor een voorwaardelijke machtiging gesloten uithuisplaatsing worden ingediend.

nl_NL