Wanneer mag een rijbewijs worden ingevorderd?

De bevoegdheid van politie om uw rijbewijs in te nemen is een bevoegdheid die in sommige gevallen zeer vergaande gevolgen heeft. De Nederlandse wetgever heeft er derhalve voor gekozen om de politie geen carte blanche te geven maar om de inname van het rijbewijs maar in een aantal gevallen mogelijk te maken.

De politie mag uw rijbewijs innemen als u bijvoorbeeld a) te hard heeft gereden, b) onder invloed van alcohol en/of drugs heeft gereden, c) u agressief rijgedrag vertoont en d) als u een ongeval heeft veroorzaakt.
Voor categorie a) – de snelheidsovertreding – geldt als uitgangspunt dat bij een snelheidsovertreding van 30 km binnen de bebouwde kom en een snelheidsovertreding van 50 km buiten de bebouwde kom inname van het rijbewijs is toegestaan.
Ook voor het rijden onder invloed van alcohol zijn er regeltjes wanner een rijbewijs kan worden ingevorderd.
Als bij een ervaren bestuurder 570μgl alcohol wordt uitgeademd of 1,3 promille alcohol zich in het bloed bevindt en bij een beginnend bestuurder 350μgl alcohol wordt uitgeademd of 0,8 promille alcohol zich in het bloed bevindt. Voor agressief rijgedrag bestaan geen ‘harde’ grenzen. In het geval van categorie c is het dan ook afhankelijk van de interpretatie van de verbalisant of hij uw rijgedrag als agressief kwalificeert.

Bij rijden onder invloed van drugs is het zo dat indien per liter bloed 50 microgram amfetamine, 3 microgram tetrahydocannabinol, 20 microgram morfine of 10 milligram GHB wordt gemeten, een rijbewijs ingevorderd kan worden. In combinatie met andere drugs, geneesmiddelen of alcohol ligt de drempel overigens gemiddeld de helft lager.

De bevoegdheid van de politie om uw rijbewijs in te nemen is een bevoegdheid en geen plicht, wat als gevolg heeft dat op grond van een belangenafweging bepaald zal moeten worden of inname in dit geval gerechtvaardigd is.

Het OM dient binnen 10 dagen te beslissen wat zij met een rijbewijs doen, teruggeven of langer inhouden.

Als uw rijbewijs is ingenomen neem dan meteen contact op met een gespecialiseerde strafrecht advocaat, die kan een gemotiveerd verzoek om teruggave van uw rijbewijs in dienen bij de officier van. Bij first offenders en mensen die hun rijbewijs hard nodig hebben voor hun werk of privé slaagt dit vaak.

Als uw rijbewijs niet (snel) wordt teruggegeven dan kunnen wij voor u een klaagschrift indienen bij de rechter. Deze zaken worden me spoed ingepland en de behandeling is dan meestal tussen de 2 a 4 weken later op een rechtszitting. De rechter neemt dan een voorlopige besluit. Het uiteindelijke besluit over de duur van de rijontzegging wordt genomen door de rechter die ook over de op te leggen straf beslist.

nl_NL