Strafblad

De justitiële documentatie, beter bekend als het strafblad, geeft inzicht in de frequentie waarmee en de (strafbare) feiten waarvoor iemand met politie en justitie in aanraking is geweest. Niet alle strafbare feiten worden geregistreerd op uw strafblad, maar welke feiten wel? De strafbare feiten die zichtbaar zijn op uw strafblad zijn:

  1. De meeste door het Openbaar Ministerie in behandeling genomen misdrijven;
  2. Overtredingen, indien (voorwaardelijk) een taakstraf, vrijheidsstraf of geldboete boven de €100,- is opgelegd dan wel onder bijzondere voorwaarden is geseponeerd of als sprake is van een bijzondere overtreding met betrekking tot de openbare orde, fraude, zeden of ambtsovertredingen; en
  3. Onherroepelijke vonnissen vanuit EU-lidstaten of verdragsstaten van personen met de Nederlandse nationaliteit

De strafbare feiten die staan geregistreerd op uw strafblad worden na verloop van tijd weer verwijderd van uw strafblad. Hoe lang een strafbaar feit zichtbaar is op uw strafblad is afhankelijk van het soort delict dat is gepleegd. Ben je benieuwd of je een strafblad hebt of welke strafbare feiten op jouw strafblad staan? Dien dan een verzoek in bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien.

nl_NL