Taakstrafverbod

In 2012 werd het taakstrafverbod ingevoerd door de wetgever met als doel te voorkomen dat rechters de mogelijkheid hebben om voor zware misdrijven lichte straffen op te leggen. Het taakstrafverbod is neergelegd in artikel 22b, eerste lid, WvSr en bepaalt dat indien sprake is van:

  • Een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer staat én het misdrijf een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer heeft gemaakt; of
  • Een misdrijf als bedoeld in artikelen 181, 240b, 248a, 248b, 248c en 250 WvSr geen taakstraf mag worden opgelegd.

Op grond van artikel 22b, tweede lid, WvSr mag ook geen taakstraf worden opgelegd indien de veroordeelde vijf jaar voorafgaande aan het misdrijf waarvoor hij op dat moment wordt berecht voor een soortgelijk feit een taakstraf heeft gekregen én deze taakstraf is verricht dan wel de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis is bevolen. Dit betekent dan ook dat een simpele winkeldief niet tweemaal een taakstraf kan krijgen voor een winkeldiefstal als de eerder opgelegde taakstraf is verricht of de vervangende hechtenis is bevolen.

De enige manier om aan het taakstrafverbod te ontsnappen in de gevallen genoemd in het eerste en tweede lid van artikel 22b WvSr is het opleggen van één dag gevangenisstraf onvoorwaardelijk. Op grond van artikel 22b, derde lid, WvSr, mag een taakstraf voor de gevallen genoemd in het eerste en tweede lid wel worden opgelegd indien de taakstraf wordt gecombineerd met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De wetgever heeft daaraan geen minimale duur van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekoppeld.

Van deze mogelijkheid heeft de rechtbank Oost-Brabant in de Eindhovense zedenzaak dan ook gebruik gemaakt. In de Eindhovense zedenzaak heeft de rechtbank Oost-Brabant namelijk het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelet op het bijzondere feitencomplex niet passend geacht om welke reden zij door één dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen het taakstrafverbod hebben omzeild.

nl_NL