Verdragsvluchteling

De definitie van vluchteling is bepaald in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Daar valt te lezen :

  • Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep en die in het eigen land geen bescherming krijgt.

Het is bijvoorbeeld is in veel landen verboden en strafbaar om een andere godsdienst te hebben dan de staatsgodsdienst en zeker om anderen mensen proberen over te halen ook die andere godsdienst te gaan belijden. Als een asielzoeker hierop wordt betrapt zal hij vervolgd worden. Als een asielzoeker in Nederland aannemelijk kan maken dat dit het geval is dient hij of zij beschermd te worden en komt hem of haar een vluchtelingenstatus toe. Dit wordt ook wel een A-status genoemt.

Heeft u vragen?

Wij zijn er voor u

nl_NL