Door naturalisatie

In de naturalisatieprocedure dient u een verzoek in om Nederlander te worden. Dit verzoek dient u in bij de gemeente. De gemeente bekijkt globaal of u aan de voorwaarden voldoet en geeft soms advies om de aanvraag niet, of nog niet in te dienen. Het is de IND die een beslissing neemt op het verzoek om naturalisatie. De IND mag één jaar doen over het nemen van een beslissing op het verzoek om Nederlander te worden.

Na vijf jaar aaneengesloten rechtmatig verblijf in Nederland kunt u een verzoek om naturalisatie tot Nederlander indienen. Voor vreemdelingen die met een Nederlander zijn gehuwd of als geregistreerd partner hebben samengewoond, geldt in sommige gevallen een termijn van drie jaar. 

Hoofdregel is dat u geslaagd moet zijn voor een inburgeringsexamen. Bovendien moet u als u Nederlander wil worden afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit, tenzij de nationaliteitwetgeving van uw eigen land dat niet toestaat.

Bent u drie jaar gehuwd met een persoon die op het moment van de aanvraag voor naturalisatie Nederlander is dan hoeft u ook geen afstand te doen van de Nederlandse nationaliteit.

De meest voorkomende reden die de IND heeft om een verzoek tot naturalisatie af te wijzen zijn openbare orde problemen.

De IND wijst een verzoek tot naturalisatie af indien sprake is van een veroordeling voor een misdrijf in de periode van vijf (5) jaar voorafgaand aan het verzoek om Nederlander te worden. Ieder veroordeling tot een gevangenisstraf of een werkstraf is funest voor een verzoek om Nederlander te worden. Alleen als de veroordeling heeft geleid tot enkel een boete lager dan € 810,00 is geen sprake van een openbare orde probleem.

Let op: de periode van vijf jaar begint pas te lopen na uitzitten van de gevangenisstraf, het volledig uitvoeren van de taakstraf of het betalen van de boete. Indien ook een proeftijd is opgelegd vangt de periode van vijf jaar pas aan nadat de proeftijd is afgelopen.

Indien u na indiening van uw verzoek als verdachte in beeld komt of als u na de indiening van het verzoek wordt veroordeeld voor een misdrijf zal de IND het verzoek afwijzen, of bij een verdenking aan kunnen houden totdat er meer duidelijkheid is.

Indien de IND uw verzoek om Nederlander te worden heeft afgewezen, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Wilt u meer informatie over uw kansen in een bezwaarprocedure, neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u eerlijk advies, ook als er geen kansen zijn.

nl_NL