Via optie

De optieprocedure is een eenvoudige manier om Nederlander te worden. Slechts in een beperkt aantal gevallen is verkrijging van het Nederlanderschap door optie mogelijk.

In Nederland geboren en meerderjarig of sinds uw 4e in Nederland en meerderjarig

Bent u in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba geboren en heeft u daar sinds uw geboorte gewoond of woont u hier sinds uw vierde? Dan is een optie een mogelijkheid.

Bent u geboren vóór 1 januari 1985?

Als u uit een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader bent geboren dan bent u niet van rechtswege Nederlander. U kunt Nederlander worden via de optieprocedure. 

Er moet dan wel sprake zijn van (aaneengesloten) rechtmatig verblijf en u moet voldoen aan de openbare orde eis. Vaak is ook nog vereist dat  u afstand doet (als dan volgens de nationaliteitswetgeving van je eigen land kan) van de andere nationaliteit.

Niet de biologische ouder en kind erkend?

Indien uw het kind, waarvan u niet de biologische ouder bent, heeft erkend én het kind gedurende drie (3) jaar hebt verzorgd en opgevoed dan kan het kind door optie Nederlander worden als u zelf de Nederlandse nationaliteit heeft.

nl_NL