Team

mr. Madeleine R.F. Berte
 
Email: m.berte@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
Mobiel: 06-17002929
 

Madeleine Berte is in 2001 strafrechtelijk afgestudeerd aan toen nog de Katholieke Universiteit Tilburg en daarna kort werkzaam geweest bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In 2002 is zij gaan werken bij Santi Advocaten te Waalwijk, waar zij zich is gaan toeleggen op het straf- en vreemdelingenrecht. Vanaf 2006 is zij als partner verbonden geweest aan de maatschap Berte, Maalsté en Blom advocaten met vestigingen in Tilburg en Utrecht. Zij heeft in 2012 de specialisatieopleiding straf(proces)recht aan het Willem Pompe instituut voltooid. In december 2012 is zij haar eigen advocatenkantoor gestart onder de naam Berte Advocaten.

Madeleine Berte is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA).

 

 

mr. Piet Hein Hillen
 
Email: p.hillen@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
Mobiel: 06-25077299
 

Piet Hein Hillen is in 1992 afgestudeerd te Tilburg. Na zijn beëdiging als advocaat in 1993 heeft hij zich voornamelijk toegelegd op strafrecht en het vreemdelingen- en asielrecht. Juist in deze rechtsgebieden komen zijn kwaliteiten (vechtlust en vasthoudendheid) het best tot zijn recht. Mr. Hillen geeft u met kennis van zaken en jarenlange ervaring altijd een eerlijk advies over uw kansen in procedures, ook als dit “slecht nieuws” is. Tot de expertise van mr. Hillen behoren onder meer: de rechten van Turkse werknemers en hun gezinsleden, ongewenstverklaring / inreisverbod en staatloosheid.


Problems worthy to attack, prove their worth by hitting back.

 

 

mr. Inge W.A.J. van Pelt
 
Email: i.vanpelt@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
Mobiel: 06-10873105

Inge van Pelt studeerde in 2015 civielrechtelijk af aan Tilburg University en zij volgde eveneens het vak jeugdstrafrecht. Voor haar masterthesis specialiseerde zij zich in het lesbisch ouderschap. Tot haar beëdiging begin 2017 is Inge van Pelt werkzaam geweest als juridisch medewerker op een kantoor in de Randstad. Vanaf 1 november 2017 is zij terug gekeerd naar Brabant en als advocaat verbonden aan Berte Advocaten. Inge van Pelt voert een algemene rechtspraktijk met de focus op het personen- en familierecht en het verbintenissenrecht.

 

 

 
   

 

 
Monique M.G. Donders
 
Email: m.donders@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
 

Monique Donders is vanaf augustus 2010 verbonden aan kantoor als juridisch secretaresse.