Team

 

 

mr. Madeleine R.F. Berte
 
Email: m.berte@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
Mobiel: 06-17002929
 

Madeleine Berte is in 2001 strafrechtelijk afgestudeerd aan toen nog de Katholieke Universiteit Tilburg en daarna kort werkzaam geweest bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In 2002 is zij gaan werken bij Santi Advocaten te Waalwijk, waar zij zich is gaan toeleggen op het straf- en vreemdelingenrecht. Vanaf 2006 is zij als partner verbonden geweest aan de maatschap Berte, Maalsté en Blom advocaten met vestigingen in Tilburg en Utrecht. Zij heeft in 2012 de specialisatieopleiding straf(proces)recht aan het Willem Pompe instituut voltooid. In december 2012 is zij haar eigen advocatenkantoor gestart onder de naam Berte Advocaten.

Madeleine Berte is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA).

 

 

mr. Piet Hein Hillen
 
Email: p.hillen@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
Mobiel: 06-25077299
 

Piet Hein Hillen is in 1992 afgestudeerd te Tilburg. Na zijn beëdiging als advocaat in 1993 heeft hij zich voornamelijk toegelegd op strafrecht en het vreemdelingen- en asielrecht. Juist in deze rechtsgebieden komen zijn kwaliteiten (vechtlust en vasthoudendheid) het best tot zijn recht. Mr. Hillen geeft u met kennis van zaken en jarenlange ervaring altijd een eerlijk advies over uw kansen in procedures, ook als dit “slecht nieuws” is. Tot de expertise van mr. Hillen behoren onder meer: de rechten van Turkse werknemers en hun gezinsleden, ongewenstverklaring / inreisverbod en staatloosheid. Piet Hein Hillen is lid van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten.


Problems worthy to attack, prove their worth by hitting back.

 

 

mr. Fleur H.J. de Graaf
 
Email: f.degraaf@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
Mobiel: 06-10873105

Fleur de Graaf is vanaf 2017 verbonden aan ons kantoor. Eerst als student stagiaire en vervolgens als advocaat. Fleur de Graaf studeerde cum laude af aan de Radboud universiteit te Nijmegen waar ze aansluitend les heeft gegeven. Daarvoor studeerde Fleur op de universiteit van Glasgow de LLM International Law & Security. Fleur is een doorbijter en zet zich dan ook in al haar zaken volledig in om er voor haar cliënten het beste uit te halen.

 

 
Monique M.G. Donders
 
Email: m.donders@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
 

Monique Donders is vanaf augustus 2010 verbonden aan kantoor als juridisch secretaresse. Tevens is zij Chef de Bureau en is met recht de rechter hand van onze advocaten.

 

Lynn V. Romme
 
Email: l.romme@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
   
 

Lynn Romme werkt vanaf januari 2018 bij ons op kantoor. Zij is rechtenstudent op de Universiteit van Tilburg alwaar zij bezig is met de laatste fase van haar studie. Lynn ondersteunt de advocaten op ons kantoor zowel secretarieel als juridisch.