Advocaten in Tilburg

Bij Berte Advocaten staat uw belang altijd voorop. Samen met u gaan we voor het best haalbare eindresultaat. Daadkrachtig, betrokken en met kennis over het recht, zetten wij ons in voor uw belang.

Advocaten in Tilburg

Berte Advocaten zijn Tilburgse advocaten die met veel passie werken vanuit een prachtig pand gelegen in het centrum van Tilburg. Al heel veel jaren geven wij juridische hulp aan bedrijven en particulieren door het hele land en staan wij onze cliënten op meerdere rechtsgebieden bij zoals in strafzaken, jeugdzaken, huurzaken, incassoprocedures, vreemdelingenrechtzaken en asielrechtzaken.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en u zult zien dat wij er alles aan zullen doen om uw zaak tot een goed einde te brengen of daar waar mogelijk zelfs een rechtszaak te voorkomen. U wilt natuurlijk niet gewoon een goede advocaat, ook geen betere advocaat, maar de beste advocaat. Dan moet u bij Berte Advocaten in Tilburg zijn. Goed, beter, Berte Advocaten! Wij zijn er voor u!

Berte Advocaten Tilburg

Expertises

Strafrecht

Strafrecht advocaat nodig? 
Dagvaarding ontvangen? 
Rijbewijs ingenomen? 
Aangehouden?

Jeugdrecht

Ondertoezichtstelling (OTS)
Uithuisplaatsing (UHP)
Gesloten uithuisplaatsing
Jeugdstrafrecht

Incassorecht

Niet betalende debiteur
Sommatiebrief
Debiteur dagvaarden
Beslag leggen

Vreemdelingenrecht

Verblijfsvergunning
Gezinshereniging
Naturalisatie
Boete WAV ontvangen?

Huurrecht

Huurovereenkomst
Gebrek pand
Woninghuur
Huur bedrijfsruimte

Asielrecht

Asielvergunning
Dublinprocedure
Veilig land van herkomst
Gezinshereniging

Contractenrecht

Nakoming overeenkomst
Wanprestatie
Schade verhalen
Ontbinding overeenkomst

Sociaal zekerheidsrecht

Uitkering bijstand
Participartiewet
DUO
UWV

Aansprakelijkheidsrecht

Schade zonder contract
Onrechtmatige daad
Onverschuldigde betaling
Schadevergoeding

“Goed beter Berte Advocaten! Wij zijn er voor u!”

― Berte Advocaten

Blog

Hof van Justitie van de Europese Unie

Prejudiciële vragen Hof van Justitie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 13 november 2020 aangegeven voornemens te zijn om de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof); Verplicht het Unierecht, meer in het bijzonder art. 15 tweede lid van de Terugkeerrichtlijn en art. 9 van de …

Prejudiciële vragen Hof van Justitie Lees verder »

Beslag op bankrekening IND mag

“Vernietigend oordeel over eigenmacht vaststellen dwangsommen door IND“ Op 29 oktober 2020 zijn er twee mooie vonnissen bij ons op kantoor binnengekomen. Oordeel van de rechter is dat beslaglegging op de bankrekeningen van de IND is toegestaan. Het verhaal achter deze twee vonnissen, begint op 24 juli 2018 en 27 juli 2018, de data waarop …

Beslag op bankrekening IND mag Lees verder »

nl_NL