EU burger en gezinsleden

Wanneer u als burger van de Europese Unie gebruik maakt van uw recht om in een ander EU land te werken of te wonen dan heeft u rechtstreeks vanuit het Europese recht, het recht om in Nederland te verblijven. Dit is vastgelegd in de Europese Richtlijn 2004/ 38 “ recht van vrij verkeer en verblijf van burgers van de Unie en hun familieleden”.

Het is wel niet de bedoeling dat u een beroep doet op de openbare kas, in andere woorden het aanvragen van een uitkering op grond van de Participatiewet is niet meestal niet verstandig, nu de gemeente ook verplicht is om de IND daarvan in kennis te stellen.

Een van de rechten van een EU-burger is om de leden van zijn kerngezin mee te mogen nemen, ongeacht hun nationaliteit. De voorwaarden die dan gelden zijn een stuk voordeliger dan de voorwaarden die normaal worden gesteld voor gezinshereniging. Zo is er geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Ook is het voor de partner/echtgenoot niet vereist om het inburgeringsexamen in het buitenland te behalen en de inburgeringsplicht geldt ook niet. Daarnaast is het inkomensvereiste er niet maar zoals gezegd mag over het algemeen geen beroep gedaan worden op de openbare kas.

Na vijf jaar verblijf krijgen EU burgers en hun gezinsleden automatisch een recht op duurzaam verblijf ofterwijl een verblijfsstatus voor onbepaalde tijd. Ook is het zo dat ex-partners en ex-echtgenoten van EU-burgers in aanmerking kunnen komen voor voortgezet verblijf indien de relatie of het huwelijk drie jaar stand heeft gehouden, waarvan een jaar in Nederland.

Ook Nederlanders kunnen gebruik maken van het EU-recht door een tijdje in een ander EU-land te gaan wonen met hun gezinsleden en daarna terug te keren. Meer informatie daarover vindt u op onze website onder België-route/ EU-route.

Als burger van de EU of een familielid van een burger van de EU krijgt u geen verblijfsvergunning maar een verblijfskaart. Wilt u weten of dat u in aanmerking komt voor zo’n verblijfskaart dan kunt u een toetsing aan het EU-recht vragen bij de IND. Wilt u dat doen, of heeft u dat gedaan en is dit afgewezen, dan kunnen de ervaren vreemdelingenrecht advocaten van Berte advocaten u daarbij adviseren en bijstaan. Meld vrijblijvend en gratis uw zaak aan via het formulier op onze website of neem telefonisch contact met ons op.

nl_NL