Verblijf voor studie

Indien u in Nederland wilt verblijven voor het volgen van een studie en u niet de nationaliteit bezit van een EU/EER-land of Zwitserland, dan dient het te gaan om een studie bij een erkende onderwijsinstelling die is opgenomen in het Openbaar Register Bekende Referenten. Ook dient u voldoende geld te hebben om in Nederland te kunnen wonen en studeren. De aanvraag zelf wordt overigens verzorgd door de onderwijsinstelling. Voor meer informatie over het verblijven in Nederland voor het volgen van een studie aan een hbo, universiteit, mbo of middelbare school verwijzen wij u graag naar de site van de IND, waar veelal antwoorden te vinden zijn op uw vragen over de voorwaarden en de procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland op grond van studie.

nl_NL