Geweldszaken

Heeft u thuis, tijdens het uitgaan of op een andere plek te maken gekregen met geweld en bent u door de politie aangemerkt als verdachte? Twijfel niet en meld uw zaak aan via het formulier op onze website of neem telefonisch contact op met Berte Advocaten om uw situatie te bespreken.

Net als bij zedenzaken, vermogensdelicten en verkeerszaken, valt een breed scala aan strafbare feite onder de parapluterm geweldzaken. Enkele strafbare feiten die als geweldsdelicten worden aangemerkt zijn:

Moord, artikel 289 Wetboek van Strafrecht

Doodslag, artikel 287 Wetboek van Strafrecht

Mishandeling, artikel 300 - 304 Wetboek van Strafrecht

Openlijke geweldpleging, artikel 141 Wetboek van Strafrecht

Bedreiging, artikel 285 Wetboek van Strafrecht

Vernieling, artikel 350 Wetboek van Strafrecht

Tip: Als de politie u wil verhoren zorg dan dat u eerst met een advocaat heeft gesproken. Hetgeen u verklaart bij de politie kan voor u het verschil betekenen tussen wel of geen veroordeling maar ook van belang zijn voor de uiteindelijk straf die u krijgt. Zo kan het zijn dat u uzelf op het moment van het incident verdedigde, waardoor u strafrechtelijk niet verantwoordelijk dient te worden gehouden voor uw handelen. Of kan het zo zijn dat u de dood van een ander niet expres maar per ongeluk heeft veroorzaakt. Het niet voorafgaand overleggen met een advocaat kan als gevolg hebben dat u iets verklaard of vergeet te vertellen bij de politie wat naderhand zeer nadelige gevolgen voor u heeft. Een advocaat die wegwijs is in geweldszaken kan u voorbereiden op het politieverhoor en samen met u de strategie bepalen.

nl_NL