Strafrechtadvocaat voor ondernemingen

Niet alleen u als natuurlijk persoon kan in aanraking komen met het strafrecht. Ook een rechtspersoon, zoals een onderneming, kan als verdachte van een strafbaar feit worden aangemerkt. Zo kan een rechtspersoon verdacht worden van belastingfraude of valsheid in geschriften. Een rechtspersoon kan echter ook als verdachte van bijvoorbeeld brandstichting of diefstal worden aangemerkt. Indien een rechtspersoon verdacht wordt van een strafbaar feit loopt niet alleen de rechtspersoon strafrechtelijk een gevaar. Ook u als ondernemer of u als leidinggevende binnen de rechtspersoon kan strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor het strafbare feit dat de rechtspersoon heeft gepleegd. Om de schade voor zowel u als de rechtspersoon zo beperkt mogelijk te houden is het van groot belang dat u zich door de juiste personen laat adviseren. Twijfel niet en neem direct contact op met een van onze advocaten die u van deskundig advies kunnen voorzien.

Tip: Als de politie u wil verhoren zorg dan dat u eerst met een advocaat heeft gesproken. Om een rechtspersoon en haar bestuurders en/of leidinggevenden strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, dienen aan andere voorwaarden te zijn voldaan dan bij het strafrecht voor natuurlijke personen. Zo dient onder andere de daderschap van een rechtspersoon en de schuld van de rechtspersoon te worden vastgesteld. Uw verklaring kan van groot belang zijn om het daderschap en de schuld van de rechtspersoon vast te stellen. Om te voorkomen dat u een nadelige verklaring aflegt bij de politie, is het van belang om deskundig advies in te winnen bij een strafrechtspecialist.

nl_NL