Verkeerszaken en rijbewijs

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval, bent u door de politie aangehouden omdat u onder invloed van alcohol en/of drugs reed of rijdt u zonder (geldig) rijbewijs? Dit betreffen allemaal overtredingen van de Wegenverkeerswet en de Regeling verkeersvoorschriften. De Wegenverkeerswet regelt onder andere de strafbaarstelling van een aantal verkeersdelicten, waaronder ook het verlaten van de plaats van het ongeval valt. Onze strafrechtspecialisten bij Berte Advocaten zijn wegwijs in het doolhof aan regelgeving van de Wegenverkeerswet en begeleiden uw graag indien u verdacht wordt van een verkeersdelict. Neem dan ook gerust contact op met een van onze verkeersrecht advocaten om te bekijken wat zij voor u kunnen betekenen.

Tip: Als de politie u wil verhoren zorg dan dat u eerst met een advocaat heeft gesproken. De Wegenverkeerswet maakt bijvoorbeeld een onderscheid in verschillende categorieën van schuld en de bijbehorende strafmaten lopen ook aanzienlijk uiteen. Zo kan u op grond van de Wegenverkeerswet strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor een verkeersongeval als het aan u schuld te wijten is maar zal u straf veel hoger zijn als uw roekeloos heeft gereden. Hetgeen u bij de politie verklaart, kan van belang zijn om wel of geen roekeloos rijgedrag aan te nemen. Als eenmaal een verklaring is afgelegd, is er helaas geen weg meer terug.

Rijbewijs ingenomen?

Te hard gereden? Met alcohol op gereden? Gereden onder invloed van drugs? Agressief rijgedrag vertoond of een ongeval veroorzaakt? Een rijbewijs kan worden ingevorderd door de politie als u (bepaalde) verkeersregels heeft overtreden maar de politie kan dit niet zomaar. De advocaten bij Berte Advocaten kunnen voor u nagaan of de politie zich aan de geldende regelgeving heeft gehouden.

Een rijbewijs mag in beginsel alleen ingevorderd worden als u staande wordt gehouden. Wanneer de politie u staande heeft gehouden en besluit om het rijbewijs per direct in te vorderen, dan mag u niet verder rijden.  De auto (of ander gemotoriseerd voertuig) blijft staan waar u bent aangehouden. Soms -in ernstige gevallen- wordt het voertuig ingenomen. De betrokken agent stuurt zijn proces-verbaal en uw rijbewijs naar de officier van justitie van het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie). Het Openbaar Ministerie dient binnen 10 dagen te beslissen wat zij met uw rijbewijs gaat doen. Er zijn feitelijk twee opties. Uw rijbewijs wordt teruggegeven (optie 1) of uw rijbewijs wordt langer ingehouden (optie 2).

Als uw rijbewijs is ingenomen neem dan meteen contact op met een gespecialiseerde strafrecht advocaat van Berte Advocaten die kan een gemotiveerd verzoek om teruggave van uw rijbewijs indienen bij de officier van justitie. Bij first offenders en mensen die hun rijbewijs hard nodig hebben voor hun werk of privé slaagt dit vaak.

Als uw rijbewijs niet (snel) wordt teruggegeven dan kunnen wij voor u een klaagschrift indienen bij de rechter. Deze zaken worden me spoed ingepland en de zitting vindt meestal al 2 à 4 weken later plaats. De rechter neemt dan een voorlopige besluit. Het uiteindelijke besluit over de duur van de rijontzegging wordt genomen door de rechter die ook over de op te leggen straf beslist

nl_NL