Diefstal en andere vermogensdelicten

Onder vermogensdelicten vallen alle strafbare feiten waar iemand door het plegen van het strafbare feit er zelf beter van wordt, vandaar de term vermogen. Vermogensdelicten zijn bijvoorbeeld diefstal met of zonder braak, heling, oplichting, verduistering, en witwassen. Wordt u verdacht van het plegen van een vermogensdelict? Berte Advocaten heeft jarenlange ervaring in het bijstaan van verdachten van vermogensdelicten en staat u graag bij!

Tip: Als de politie u wil verhoren zorg dan dat u eerst met een advocaat heeft gesproken. Tot die tijd beroept u zich op uw zwijgrecht. U hoeft niet uw onschuld te bewijzen maar het Openbaar Ministerie moet bewijzen dat u schuldig bent. Daarvoor is nodig dat een strafbaar feit zowel wettig als overtuigend kan worden bewezen. Wettig ziet op de bewijsminima, wat onder meer inhoudt dat als er maar één gewone burger is die een getuigenverklaring aflegt dat u iets heeft gestolen, er verder geen enkel ander bewijs is en u zwijgt, dat de diefstal niet kan worden bewezen. Stel er zijn twee getuigen die verklaren de diefstal gezien te hebben dan is er wel voldoende wettig bewijs, maar als deze verklaringen helemaal niet overeen komen dan kan het zijn dat de rechter ze niet overtuigend acht en in dat geval zal een vrijspraak volgen.

nl_NL