Aangehouden

Als de politie of een burger u verdenkt van het plegen van een strafbaar feit mogen zij u aanhouden. Wordt u aangehouden door een burger dan moet de burger ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk wordt overgedragen aan de politie. 

De politie heeft het recht, als u bent aangehouden, om u voor een periode van maximaal negen uren op het politiebureau vast te houden. De termijn van negen uren gaat pas in op het moment dat u bezoek heeft gehad van de hulpofficier van justitie, welke u meestal iets vertelt over de procedure op het politiebureau. Deze stap wordt de voorgeleiding genoemd. De uren tussen 00:00 uur en 09:00 tellen helaas niet mee. Het is de bedoeling dat u in deze 9 uur wordt verhoord. U wordt gevraagd of u voorafgaand aan het verhoor een advocaat wilt spreken en of dat u een advocaat bij het verhoor wilt. 

Onze advocaten kunnen u bijstaan in deze fase. U dient dan de naam van een van onze advocaten door te geven aan de politie, zodat wij van uw aanhouding op de hoogte worden gesteld en u kunnen komen bezoeken. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. 

Nadat u negen uren bent vastgehouden op het politiebureau moet de politie u vrijlaten of in verzekering stellen. Inverzekeringstelling houdt in dat de hulpofficier van justitie een bevel uitreikt op grond waarvan u maximaal nog drie dagen langer op het politiebureau kan worden vastgehouden. Deze periode kan bij dringende noodzaak eenmaal worden verlengd met 3 dagen. Indien u tijdens de eerste negen uren op het politiebureau nog geen advocaat heeft willen spreken dan wordt ditmaal automatisch een advocaat opgeroepen. Indien u graag door een advocaat van ons kantoor wordt bezocht, kunt u op dit moment alsnog bij de politie de naam van een van onze strafrechtadvocaten doorgeven, zodat wij u kunnen komen bezoeken. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden. 

nl_NL