Aangehouden

Als de politie of een burger u verdenkt van het plegen van een strafbaar feit mogen zij u aanhouden. Wordt u aangehouden door een burger dan moet de burger ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk wordt overgedragen aan de politie. 

De politie heeft het recht als u bent aangehouden om u voor een periode van maximaal negen uren op het politiebureau vast te houden. De termijn van negen uren gaat pas in op het moment dat u bezoek heeft gehad van de hulpofficier van justitie, welke u meestal iets vertelt over de procedure op het politiebureau. Deze stap wordt de voorgeleiding genoemd. De uren tussen 00:00 uur en 09:00 tellen helaas niet mee. Het is de bedoeling dat u in deze 9 uur wordt verhoord. U wordt gevraagd of u voorafgaand aan het verhoor een advocaat wilt spreken en of dat u een advocaat bij het verhoor wilt. 

Onze advocaten kunnen de minderjarige bijstaan in deze fase. De minderjarige dient dan de naam van onze advocaat door te geven aan de politie, zodat wij daarvan op de hoogte kunnen worden gesteld en de minderjarige kunnen komen bezoeken. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Nadat de minderjarige negen uren is vastgehouden op het politiebureau moet de politie de minderjarige vrijlaten of in verzekering stellen. Inverzekeringstelling houdt in dat de hulpofficier van justitie een bevel uitreikt op grond waarvan de minderjarige nog maximaal drie dagen langer op het politiebureau kan worden vastgehouden. Deze periode kan bij dringende noodzaak eenmaal worden verlengd.

nl_NL